Menghilangkan Rasa Malas Beribadah

Malas melakukan sesuatu pasti pernah terjadi pada diri seseorang, malas bekerja, malas belajar, dll. Malas membuat kita tidak aktif bergerak, meninggalkan sesuatu yang berguna, akhirnya kita tidak produktif, tanpa menghasilkan sesuatu, dan menyia-nyiakan waktu.

Malas yaitu lemahnya kemauan kita untuk melakukan sesuatu, enggan atau tidak mau mengerjakan dengan disengaja, memilih untuk bersantai-santai dan menunda-nunda suatu pekerjaan. Perlu diwaspadai bila timbul kemalasan dalam melakukan amal ibadah, terutama pada perkara yang diwajibkan, maka akan membuat diri berdosa, bila kemalasan itu sampai membuat kita lalai (tidak sadar meninggalkan/melupakan kewajiban) ini membahayakan diri kerena timbul penyakit kemalasan yang kontinyu, terus menerus meninggalkan kewajiban dengan sadar atau pun tidak disadari.

Baca lebih lanjut

Iklan